Az MTA PTB Szomatikus-nevelési Albizottság ajánlásai az iskolai testnevelés megújítására

2016. április 29-én a Testnevelési Egyetem Tanácstermében, a Magyar Sporttudományi Társaság támogatásával, „A mindennapos testnevelés az elméletben és a gyakorlatban” címmel konferenciát rendezett a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottsága.

Az előadásokat és a hozzászólásokat követően az Albizottság tagjai, tudományos igényességgel összeállított, összegző ajánlást fogalmaztak meg az iskolai testnevelés jövőjével kapcsolatban. Tették mindezt azért, mert az Albizottság – mint e szakterület egyik legjelentősebb tudományos fóruma – feladatának tekinti a tudományos háttér erősítését, a kutatásokat támogató és az eredményeket tájékoztatással terjesztő tevékenységét. E munkája során jelentős szempont a különböző természet- és társadalomtudományi kutatásokkal történő folyamatos kapcsolattartás, de a – profiljának megfelelő – pedagógiai kutatási eredmények figyelemmel kísérése is.

Az MTA PTB Szomatikus-nevelési Albizottság ajánlásai az iskolai testnevelés megújítására