Dr. Révész László

Dr. Révész László – testnevelő tanár BEMUTATKOZÁS A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) szerzett testnevelő tanár, sportmenedzser és úszás szakedző diplomát. Tanulmányai folytatásaként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett pedagógia szakos bölcsészként, illetve neveléstudomány szakos bölcsészként. Egyetemi tanulmányai alatt és azt követően úszást oktatott, 2004-től ösztöndíjas PhD hallgatóként óraadó tanár volt az SE Testnevelési…

Némethné Dr. Tóth Orsolya

Némethné dr. Tóth Orsolya Phd. – testnevelő tanár BEMUTATKOZÁS Középiskolai testnevelő tanári diplomáját 1988-ban szerezte a Testnevelési Főiskolán, a tenisz edzői képesítéssel együtt. Nemzetközi OTDK győztes ugyanebben az évben. Egy tanév gimnáziumi testnevelői állást (Kőszeg, Jurisics Miklós Kísérleti Gimnázium, 1988/89) követően a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanársegédje, majd 1997-től adjunktusa. Tanított tárgyak: testnevelés tantárgy-pedagógia tanító…

Morvay-Sey Kata

Morvay-Sey Kata – testnevelő tanár   BEMUTATKOZÁS A Pécsi Tudományegyetemen szerzett 2002-ben középiskolai testnevelő tanári, majd 2003-ban német bölcsész és középiskolai tanári oklevelet. 2004-ben karate és judo sportedző (OKJ) képesítést szerzett. 2008-ban végzett a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) karate szakedzőként (főiskola). 2008-ban kezdte meg doktori tanulmányait a PTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában Nevelésszociológia…

Dr. Koltai Miklós

Dr. Koltai Miklós PhD– testnevelő tanár   BEMUTATKOZÁS Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1984-ben szerzett matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomát. Ezután a Magyar Testnevelési Egyetem tanári kiegészítő szak, levelező tagozatán középiskolai testnevelő tanárit 1998-ban. Ezt követően a Magyar Testnevelési Egyetem röplabda szakedzői szakán, okleveles szakedzői minősítést kapott 1999-ben. Majd a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában szerezte…

H. Dr. Ekler Judit

H. dr. Ekler Judit PhD – testnevelő tanár   BEMUTATKOZÁS   A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomát 1983-ban, és a Testnevelési Főiskolán középiskolai testnevelő tanárit 1987-ben. 2007-ben, a Pannon Egyetemen, egyik kutatási területe, az iskolai testnevelés témakörével foglalkozó disszertációjával szerezte meg Nevelés- és sporttudományi doktori fokozatát. Kutatásai módszertani megközelítésűek;…

Prof. Dr. Gombocz János

Prof. Dr. Gombocz János BEMUTATKOZÁS Bölcsész diplomámmal 1968-ban kerültem a TF akkori Neveléstudományi tanszékére. Máig szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen érdekes, vonzó munkahelyen tölthettem munkás éveim javát. Neveléselméletet, sportpedagógiát – pályám első húsz évében neveléstörténetet is – tanítottam, emeritus professzorként most is tartok még néhány órát.Kutatási témáim: – sportedzők nevelő munkája – sport és nevelés…

Cziberéné Nohel Gizella

Cziberéné Nohel Gizella – testnevelő tanár BEMUTATKOZÁS   Az SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézetének mestertanára. 1988- 2007 között a Testnevelés Tanszék oktatójaként dolgozott, 2007-től pedig az említett Intézetben tevékenykedik. Feladata a tanító és óvodapedagógus hallgatók testnevelés oktatásának koordinálása. Oktatott tárgyai (nappali és levelező tagozaton): Testnevelés tantárgy-pedagógiája (alap és vmt képzésben is), Az óvodai testnevelés…