Dr. Révész László

revesz_laszloDr. Révész László – testnevelő tanár
BEMUTATKOZÁS
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) szerzett testnevelő tanár, sportmenedzser és úszás szakedző diplomát. Tanulmányai folytatásaként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett pedagógia szakos bölcsészként, illetve neveléstudomány szakos bölcsészként. Egyetemi tanulmányai alatt

Némethné Dr. Tóth Orsolya

NTothOrsolyaNémethné dr. Tóth Orsolya Phd. – testnevelő tanár
BEMUTATKOZÁS
Középiskolai testnevelő tanári diplomáját 1988-ban szerezte a Testnevelési Főiskolán, a tenisz edzői képesítéssel együtt. Nemzetközi OTDK győztes ugyanebben az évben. Egy tanév gimnáziumi testnevelői állást (Kőszeg, Jurisics Miklós Kísérleti Gimnázium, 1988/89)

Morvay-Sey Kata

Morvay_SeyMorvay-Sey Kata – testnevelő tanár

 

BEMUTATKOZÁS
A Pécsi Tudományegyetemen szerzett 2002-ben középiskolai testnevelő tanári, majd 2003-ban német bölcsész és középiskolai tanári oklevelet. 2004-ben karate és judo sportedző (OKJ) képesítést szerzett. 2008-ban végzett a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF)

Dr. Koltai Miklós

KoltaiDr. Koltai Miklós PhD– testnevelő tanár

 

BEMUTATKOZÁS
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1984-ben szerzett matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomát. Ezután a Magyar Testnevelési Egyetem tanári kiegészítő szak, levelező tagozatán középiskolai testnevelő tanárit 1998-ban. Ezt követően a Magyar Testnevelési Egyetem röplabda

H. Dr. Ekler Judit

H.EklerH. dr. Ekler Judit PhD – testnevelő tanár

 

BEMUTATKOZÁS
 

A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomát 1983-ban, és a Testnevelési Főiskolán középiskolai testnevelő tanárit 1987-ben. 2007-ben, a Pannon Egyetemen, egyik kutatási területe, az iskolai

Prof. Dr. Gombocz János

GomboczProf. Dr. Gombocz János
BEMUTATKOZÁS
Bölcsész diplomámmal 1968-ban kerültem a TF akkori Neveléstudományi tanszékére. Máig szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen érdekes, vonzó munkahelyen tölthettem munkás éveim javát. Neveléselméletet, sportpedagógiát – pályám első húsz évében neveléstörténetet is – tanítottam, emeritus professzorként

Cziberéné Nohel Gizella

CzibereneCziberéné Nohel Gizella – testnevelő tanár
BEMUTATKOZÁS
 

Az SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézetének mestertanára. 1988- 2007 között a Testnevelés Tanszék oktatójaként dolgozott, 2007-től pedig az említett Intézetben tevékenykedik. Feladata a tanító és óvodapedagógus hallgatók testnevelés oktatásának koordinálása. Oktatott